Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale STARMED CARE SRL, CUI: 37743926,  J1/729/2017, cu sediul in Loc. Alba Iulia, Str. Simon Barnutiu, Nr. 19, Jud. Alba în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://centrulstarmedica.ro, la care ne vom referi în continuare cu denumirea “site-ul”.

Cuprins

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
 2. Scopurile și temeiurile prelucrării
 3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
 4. Activități de procesare
 5. Transferul datelor cu caracter personal
 6. Drepturile de care beneficiați
 7. Confidențialitatea minorilor
 8. Modificări în politica de confidențialitate

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
A. Dacă sunteți client al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi:

 • Date de identificare si date de contact, precum nume, prenume, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, CNP, serie si numar act de identitate, adresa de e-mail si numar de telefon.
 • Date sensibile (date medicale)
 • Adresă de facturare
 • Adresă de livrare
 • Date referitoare la modul în care utilizați site-ul (de exemplu, comportamentul/ preferințele/ obișnuințele dumneavoastră în cadrul domeniilor)
 • Precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul completării unui formular / contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

B. Daca sunteți vizitator al site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați:

 • În mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebari / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.
 • În mod indirect, date precum: adresa IP, browser folosit, durata navigării, istoricul căutărilor, sistem de operare folosit, limba și pagini vizualizate, URL-uri complete, secvența de click-uri către, prin și de la site-ul nostru, informații sau servicii vizualizate / căutate, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea cu paginile (ex. derularea, click-urile, trecerile de mouse), date despre comportamentul utilizatorilor.

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

A. Daca sunteți client al site-ului, prelucrarea dateleor dumneavoastră cu caracter personal se realizează astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce revin în contextul prestării de servicii, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile puse la dispozitie.

 • pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră și, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea și facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și STARMED CARE SRL.

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizarii consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferințe de consum, în principal, în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

B. Daca sunteți vizitator al site-ului, STARMED CARE SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite deSTARMED CARE SRL, prin intermediul site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, daca alegeți să-l furnizați.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența dumneavoastră oferita pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la bază interesul legitim al STARMED CARE SRL de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele
Vă vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
In cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcină (de ex, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul 6 de mai jos.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

4. Activități de procesare
a. Pacienti: STARMED CARE SRL colecteaza datele cu caracter personal ale pacientilor si a reprezentantilor clientilor minori pentru care presteaza servicii medicale sau de asistenta medicala in baza unui contract. Raportul contractual dintre STARMED CARE SRL si pacienti se naste la momentul la care acestia din urma solicita serviciile prestate de clinica. Aceste date sunt colectate pentru efectuarea programărilor, intocmirea fiselor pacientilor, efectuarea analizelor medicale si indeplinirea obligatiilor contractuale ale STARMED CARE SRL. Totodata, in situatii particulare, aceste date vor putea fi prelucrate si in baza consimtamantului persoanelor vizate.
b. Medici colaboratori si angajati: STARMED CARE SRL colecteaza datele cu caracter personal ale personalului medical colaborator in vederea executarii obligatiilor contractuale dintre acestia si Starmedica.
c. Parteneri/colaboratori: STARMED CARE SRL colecteaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, respectiv a reprezentantilor persoanelor juridice cu care colaboreaza. Aceste date sunt colectate cu scopul de a indeplini obligatiile contractuale.
d. Vizitatorii paginii web: STARMED CARE SRLutilizeaza fisiere in format text, de mici dimensiuni, denumite cookie-uri, pentru a eficientiza si imbunatatii experienta utilizatorilor. Unele fisiere de tip cookie sunt necesare pentru rularea paginii.
De asemenea, am putea dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • Pentru administrarea site-ului
 • Pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui
 • Pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege
 • Atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către STARMED CARE SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. În măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.
Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor tale.

6. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare – dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către STARMED CARE SRL, conform celor descrise în prezentul document
 • Dreptul de acces la date – dreptul de a obține confirmarea din partea STARMED CARE SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către STARMED CARE SRL a datelor cu caracter personale inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
 • Dreptul de ștergere a datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”) – se aplică anumite condiții; Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice
 • Dreptul la restricționarea prelucrării, în anumite condiții
 • Dreptul de portabilitate a datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către STARMED CARE SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • Dreptul la opoziție

– în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos
– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de e-mail: contact@centrulstarmedica.ro

7. Confidențialitatea minorilor
STARMED CARE SRL nu contactează cu bună știință sau nu colectează informații de la persoane cu vârsta sub 18 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 18 ani.
Dacă printr-o eroare intrăm în posesia unor astfel de informații și suntem înștiințați de acest lucru, vom obține consimțământul parental adecvat pentru a utiliza aceste informații sau, în cazul în care nu este posibil, vom șterge informațiile de pe serverele noastre.
Dacă doriți să ne comunicați primirea de informații despre persoanele cu vârstă sub 18 ani, vă rugăm să ne contactați pe e-mail la: contact@centrulstarmedica.ro

8. Modificări în politica de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. În cazul unor modificări majore pe viitor, veți fi înștiințat pe e-mail (dacă este posibil) sau prin afișarea unui mesaj specific pe site.
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: www.centrulstarmedica.ro/politica-cookie/